Regulamin sportowego połowu ryb

1. Wędkowanie dozwolone jest u nas od świtu do zmroku i maksymalnie na 2 wędki. Na połowy w nocy wymagane jest specjalne zezwolenie gospodarza.
2. Do lądowania ryb należy używać podbieraka. Zabrania się wyjmowania ryb z wody i ich przenoszenia przy pomocy osęka lub chwytem za skrzela.
3. Do wyhaczania ryb należy stosować stosowny przyrząd. Bez tego przyrządu, jak też bez pozostałego niezbędnego sprzętu, wędkowanie jest niedozwolone.
4. Wędkarze zobowiązani są do stosowania mat do odhaczania ryb niewymiarowych, zwłaszcza okazów. Tolerujemy również folię z pęcherzykami powietrza. Układanie ryb na ziemi lub pomoście w celu odhaczenia jest zabronione.
5. Postępowanie ze złowioną rybą:
a) Złowiona przez wędkarza ryba pozostaje własnością Gospodarza do czasu jej kupna. Jeżeli jest niewymiarowa lub jest w okresie ochronnym, należy złowioną rybę możliwie szybko wypuścić z powrotem do wody. Nie dotyczy to pstrągów, których bez względu na wymiar nie wolno wypuszczać z powrotem do wody.
b) Jeśli złowiona ryba  kwalifikuje się do nabycia, a wędkarz nie zamierza jej nabyć, postępuje się jak w pkt 5.1/, lub wpuszcza do sadza komercyjnego gospodarza, w celu umożliwienia nabycia ryby przez innego wędkarza;
c) Jeśli złowiona ryba kwalifikuje się do nabycia i wędkarz zamierza ją kupić, do tego czasu przechowuje się ją w sadzu lub na lądzie w skrzynce  w celu jej uśpienia, następnie okazuje Gospodarzowi w celu zapłaty za kupno ryb (wg cennika);
d) Jeśli złowiona ryba jest zbyt osłabiona lub okaleczona, albo wskazuje oznaki choroby (np. pleśniawki), nie wpuszcza się jej z powrotem do stawu, lecz przekazuje gospodarzowi.
6. Ryby można oprawiać dopiero po ich zważeniu i uiszczeniu zapłaty. Oprawianie i ważenie ryb odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego miejscach.
7. Gospodarz łowiska (dyżurny) ma prawo kontrolować wędkarzy pod względem stosowania zasad połowu i przebywania na terenie łowiska. Gospodarz (także dyżurny) mają prawo do kontroli wędkarza i osób mu towarzyszących, w tym wszystkich wynoszonych z łowiska toreb, pokrowców, a także samochodu. Proszę to zrozumieć i nie sprawiać problemów w takich sytuacjach.
8. Wobec osób nie stosujących się do zasad połowów i przebywania na terenie łowiska, będą stosowane sankcje dyscyplinarne, włącznie z usunięciem z terenu łowiska i odmową ponownego wstępu.
9. Zabronione jest parkowanie pojazdów w innym miejscu niż wyznaczony parking. W sytuacjach szczególnych konieczne są uzgodnienia z gospodarzem.
10. Zabrania się pozostawiania na terenie łowiska jakichkolwiek nieczystości, pojemników, butelek, puszek itp., oraz wrzucanie ich (także niedopałków papierosów) do wody.
11. Zabrania się zakłócania spokoju (krzyki, gwizdy itp.), przeszkadzania innym wędkarzom i utrudniania im wędkowania.
12. Wymiary i okresy ochronne ryb na naszych łowiskach, oraz ceny ich zakupu: