1. Kąpielisko jest obiektem stanowiącym część tzw. Kompleksu Biesiadnego w Ośrodku Wypoczynkowym „GAŁĘZIAKI” w Waplewie Wielkim. Obiekt kąpieliska stanowi:
• część akwenu Stawu Biesiadnego, rozciągająca się od pomostu spacerowego (łączącego przeciwległe brzegi akwenu) do brzegu z pomostami kąpieliska, wraz z pasem szer. 2 m brzegu plaży;
• brodzik dla dzieci przy pomoście z wieżą ratownika, od strony plaży, wraz z pasem szer. 2 m brzegu plaży.
2. Wstęp na kąpielisko,  jak również pozostały obszar Ośrodka dozwolony jest po wykupieniu Biletu Wstępu.
3. Każda osoba korzystająca z kąpieliska jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Kąpieliska.
4. Kąpielisko czynne jest w sezonie kąpielowym (zależnego od temperatury powietrza i wody).
5. W sezonie 2013 kąpielisko jest niestrzeżone (bez ratownika). Zakres korzystania z kąpieliska jest określany na bieżąco, przez właściciela ośrodka i dyżurnego ośrodka.
6. Na terenie kąpieliska kąpać się mogą:
• osoby indywidualne – dorośli i młodzież umiejący pływać;
• osoby indywidualne – dorośli i młodzież nie umiejący pływać, jednak wyłącznie pod nadzorem opiekunów umiejących pływać i biorących odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
• osoby indywidualne – dzieci do lat 7, jednak wyłącznie w przeznaczonym dla nich brodziku i pod opieką pełnoletniego opiekuna lub rodzica;
• grupy zorganizowane – pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia (opiekun, instruktor, trener, lub inny).
7. Na kąpielisku nie wolno przebywać osobom:
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków;
• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry;
• z oznakami chorób stwarzającymi niebezpieczeństwo utonięcia;
• których zachowanie stanowi zagrożenia dla osób korzystających z kąpieliska;
• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
8. Wstęp na kąpielisko możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym.
9. Zabrania się na terenie kąpieliska:
• posiadania ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek, innej biżuterii);
• wnoszenia na teren kąpieliska nadmuchiwanych materaców i zabawek;
• posługiwania się słownictwem powszechnie uznawanym jako wulgarne, oraz zakłócania spokoju w inny sposób;
• hałasowania,  wszczynania fałszywych alarmów oraz używania gwizdków przez osoby nieupoważnione;
• niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecania terenu;
• sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
10. Korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, w szczególności:
• skakać do wody na głowę w sektorach wydzielonych dla osób nie umiejących pływać, zaś w pozostałych – w miejscach do tego zabronionych;
• korzystać ze strefy przeznaczonej dla umiejących pływać, jeśli nie posiadają wystarczających umiejętności pływackich;
• spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody;
• wchodzić do wody wbrew zakazowi dyżurnego ośrodka, oraz w czasie kiedy na maszcie jest wywieszona czerwona flaga;
• wchodzić na podest wieży przeznaczony dla ratownika, bez zgody dyżurnego ośrodka;
• wchodzić do wody po wysiłku, na czczo, przed upływem godziny po posiłku, oraz nadmiernie zgrzanym bez wcześniejszego ochłodzenia ciała;
• palenia papierosów,  jedzenia na nieckach kąpieliska oraz żucia gumy;
11. Na kąpielisku obowiązuje zachowanie kultury osobistej, porządku  i  czystości.
12. Grupy zorganizowane korzystają z kąpieliska na następujących zasadach:
• jednorazowo z niecki kąpieliska może korzystać maksymalnie 15 osób;
• uczestnicy grupy wchodzą na zajęcia równocześnie;
• prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach;
• za bezpieczeństwo grupy na kąpielisku i pozostałym terenie obiektu, przestrzeganie regulaminu, oraz za organizację zajęć  odpowiedzialność ponosi opiekun grupy (instruktor, trener, lub inny);
• w czasie pobytu grupy na terenie kąpieliska i obiektu opiekun zobowiązany jest dopilnować i egzekwować, aby grupa zachowywała się kulturalnie, spokojnie, oraz stosowała się do poleceń opiekuna i dyżurnego ośrodka;
• podczas zajęć w wodzie opiekun powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widzi wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany;
• opiekun grupy zapozna uczestników z sygnałem, po którym wszyscy uczestnicy winni natychmiast wyjść z wody;
13. Kierownictwo kąpieliska (gospodarz obiektu) może kontrolować  wszystkie  zajęcia, a w razie jakichś uchybień zakazać korzystania z  kąpieliska.
14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu  kąpieliska i   regulaminu pobytu na terenie całego obiektu, nie stosujące się do  zaleceń  gospodarza obiektu i personelu, mogą  być usunięte z terenu obiektu   niezależnie od ewentualnego  skierowania sprawy na drogę  sądową.
15. Za zniszczone lub zagubione wyposażenie obiektu obowiązuje  odpłatność w  wysokości 100% wartości szkody.
16. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za  przedmioty i rzeczy  wartościowe pozostawione a nie oddane  opiekunowi grupy lub  do depozytu  u gospodarza obiektu.
17. Skargi i wnioski można zgłaszać gospodarzowi obiektu.