Cenniki

CENNIK ZA WSTĘP I PRZYWILEJE

(W CZASIE OD ŚWITU DO GODZ. 22.00)

CENNIK USŁUG ZAKWATEROWANIA


Uwagi:
1. Dla własnych kempingów i namiotów przeznaczone są odrębne tereny (pola biwakowe)
2. Samochody na polu biwakowym traktuje się jako przyczepy kempingowe i namioty.
3. Z opłaty zwolnione jest jedno dziecko do lat 7 przebywające z rodzicem (opiekunem).

CENNIK ZA WĘDKOWANIE

Opłata za jedną wędkę – 10,00zł

Opłata przez osoby zakwaterowane:
za 1-szą wędkę – 5,00zł
za 2-gą wędkę – 10,00zł

CENNIK ZA RYBY Z NASZEGO ŁOWISKA